'Hortisector verandert moeizaam'

28-08-2017    09:17   |    Dico Drost

Een weblog van Dico Drost, directeur bij Grandioos Groen BV, een concept om kweker en consument te verbinden in samenwerking met de vakhandel. Hij schrijft deze weblog exclusief voor de GroenteNetten en SierteeltNetten.

Eind vorige week was er een hoogtepunt van Royal FloraHolland en niet in de meest positieve zin. Dit bereikte een climax in de uitzendingen van NPO en uiteindelijk heeft de directie van RFH haar beleid vertraagd. RFH wilde in oktober stoppen met planten fysiek voor de klok te brengen tijdens het veilproces. Echter zijn diverse kwekers en kopers daar nog niet aan toe en wordt het uitgesteld. Is het de taak van RFH is om dit af te stemmen of moeten kwekers en kopers zelf aanpassen?! De afstemming tussen genoemde is al een tijdje zoek.

In veel sectoren krijgen ondernemers met vernieuwende ideeën de ruimte om te ontplooien. Ze krijgen financiële steun van grotere bedrijven omdat deze bedrijven beseffen dat als zij niet veranderen ze zelf het voorbeeld van Kodac en vele andere volgen en vernieuwing kan vaak niet in grote bedrijven ontstaan.

Als we naar het segment sijrozen kijken, dan kun je zeggen dat dit segment zich heeft aangepast. Grote kwekerijen hebben plaats gemaakt voor huizenbouw. Van de 1800 hectaren productie is nog een klein deel over en het grootste deel heeft zich verplaatst naar andere landen. Landen waar ruimte is voor goedkope productie. Echter, is de consumptie wel in deze regio te vinden? Onlangs heb ik de weg van een snijroos gevolgd. Van Africa naar Luik, van Luik naar de Kwakel, van de Kwakel naar het Westland, van het Westland naar Aalsmeer en vervolgens naar een groothandel in Madrid om daar aan een winkel te verkopen. En dit anno 2017.

Ik denk dat je niet zwart of wit kan denken. Je moet veranderen waarbij er nagedacht moet worden over de stappen die je zet. Maak verschillende scenario's. Dan is er draagvlak nodig om met alle betrokkenen de gekozen weg in te slaan. Iets wat lastig is als er vele verschillende belangen zijn waarbij de betrokkenen niet aan het totale belang kunnen of mogen denken. Echter hoop ik dat u het met mij eens bent dat we moeten veranderen. We hebben slechts een planeet. Ik nodig u uit via www.horticultureonline.nl


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws