Tip Gerbera week 13-2017

23-04-2017    09:18   |    Eugenie Dings

Meeldauw op een duurzamer manier bestrijden

Op een aantal bedrijven is de afgelopen weken gestart met het uitzetten van biologie. Het gaat hierbij vooral om de sluipwespen en roofmijten. Dit zijn allemaal natuurlijke vijanden die in de eerste weken na uitzetting last hebben van zwaveldamp. Om de kans van slagen van opbouw van de bio populatie te vergroten, moet de zwaveldruk verlaagd worden.

Een spuitronde met Luna Privilege kan een langdurige preventieve werking geven, maar voor gevoelige rassen is dit vaak niet voldoende. Er is de afgelopen tijd met name ’s nachts tot al flink gelucht en in de gevoelige soorten is vaak als sprake van beginnende stippen meeldauw.

Besteedt veel aandacht aan het scouten op meeldauw de komende tijd. Slechts een keer per week de gevoelige rassen scouten op de aanwezigheid van meeldauw is echt te weinig. Doe dit zeker twee keer per week. Een ruimtebehandeling van het gehele bedrijf is dan niet direct nodig. Vaak volstaat een rasafhankelijke gewasbespuiting.

Uit het onderzoek van Jantineke Hofland-Zijlstra van eind 2015;  ‘Duurzame beheersing van echte meeldauw’ blijkt dat Hicure wekelijks doseren met druppelsysteem een vergelijkbaar effect had op meeldauw als Rocket spuiten (beginnende aantasting iedere  10-14 dagen spuiten, curatief iedere 5-7 dagen spuiten). Verder bleek er een significant verband tussen de hoogtes van bepaalde voedingselementen in plantsapanalyses en de gevoeligheid voor meeldauw; bij een hoog NH4, chloride en fosfaat cijfer werd er minder meeldauw gevonden. Eveneens bij een lager ijzercijfer in het plantsap.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws