Kansen zuiveringsconcept buiten glastuinbouw

18-06-2020    09:27   |    Glastuinbouw Waterproof

In de afgelopen twee jaar onderzochten KWR, Wageningen University & Research, Orvion en Verhoeve Milieu en Water de toepasbaarheid van biologische zuivering en actieve koolfiltratie voor collectief ingezameld lozingswater. Ondanks beperkingen die toepassing in de glastuinbouw in de weg staan, ziet het consortium mogelijkheden in andere sectoren waarvan wordt verwacht dat ze zuiveringsplichtig worden, zoals akkerbouw en bollenteelt.

Het onderzochte zuiveringsconcept stoelt op twee verschillende, elkaar aanvullende processen: biologische zuivering en actieve koolfiltratie. In het eerste proces worden in het lozingswater aanwezige restanten van gewasbeschermingsmiddelen grotendeels afgebroken met behulp van specifieke micro-organismen. In de tweede zuiveringstrap worden de eventuele restanten en afbraakproducten afgevangen door actieve kool.

“Als een dergelijk zuiveringssysteem goed functioneert en eenvoudig is te onderhouden, zou dat vanuit kostenoverwegingen best interessant kunnen zijn”, licht onderzoeker Jim van Ruijven toe. “We liepen echter vrij snel tegen een aantal beperkingen aan.” Voor de meeste geteste stoffen is met biologische zuivering een behoorlijk zuiveringsrendement aangetoond, voor sommige van de stoffen zijn specifieke bacteriën nodig.

Zandfilters bemonsteren
In de eerste plaats bleken de restwatervolumes van de meeste collectieven te groot om op deze wijze snel en volledig genoeg te kunnen worden gezuiverd. Daarnaast lukte het niet om de juiste microben bijeen te krijgen die imidacloprid (Admire) kunnen afbreken. Voor methoxyfenozide (Runner) lukte dat in tweede instantie nog wel, door een monster te nemen uit het langzame zandfilter bij een teler die dit middel gebruikt in zijn teelt.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws