Aanpassing Standaard Water voor zuiveringstests

29-10-2020    10:39   |    Glastuinbouw Nederland

Het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw wordt vastgesteld met gebruik van Standaard Water. De samenstelling van het Standaard Water staat beschreven in het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw (versie 1 juli 2017). Van een aantal van de elf gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water is de toelating vervallen of vervalt binnenkort. Dit betekent dat de samenstelling moet worden herzien. Dit gebeurt op het ogenblik in samenwerking met verschillende partijen.

Wat betekent dit?
Inmiddels is een selectie gemaakt van zeven potentiële vervangende gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen). Deze stoffen worden op het ogenblik onderzocht op geschiktheid voor opname in het Standaard Water. Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt een keuze gemaakt voor de vervangende gewasbeschermingsmiddelen. De verwachting is dat de keuze voor de nieuwe samenstelling van het Standaard Water eind 2020/eerste kwartaal 2021 is afgerond. Zodra de gewijzigde samenstelling definitief is vastgesteld, wordt het meetprotocol aangepast. De nieuwe versie wordt gepubliceerd op de site van de Helpdesk Water. Voorafgaand aan de publicatie wordt dit bekendgemaakt via een persbericht van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Ook de regelgeving (ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer) wordt aangepast.

Lees hier meer


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Geen glitter op fust!

De kerstaanvoer komt ondertussen op gang en daarom ziet Royal FloraHolland steeds meer glitters en verf op het...