'Afschaffen Productschap Tuinbouw grootste fout ooit'

24-09-2018    08:45   |    Goedemorgen

[NAKTuinbouw] Vaste plantenkweker Marcel Lucassen en fruitboomteler Jan Veltmans gaan in op hoe de sector de door het Productschap Tuinbouw achtergelaten leemte zelf opvult. Elke zogenaamde Naktuinbouw Elite-deelnemer betaalt jaarlijks een bedrag per hectare. Inmiddels doen 35 bedrijven mee met in totaal meer dan duizend hectare.

"Het afschaffen van het Productschap Tuinbouw is één van de grootste fouten die ooit is gemaakt", meent Marcel Lucassen. "Er is nu geen structuur meer en dat gaan we missen." Jan Veltmans is het daar hartgrondig mee eens. “Het is doodzonde dat het weg is. De financiering van projecten die voor 2015 waren gestart liep nog door. Maar deze lopende onderzoeken zijn langzaam maar zeker afgerond. Nubeginnen de gaten te vallen. We zullen zelf collectieven moeten vormen.” 

Het Productschap Tuinbouw (PT) was een kennis- en overlegplatform. Hierin investeerden ondernemers en de overheid gezamenlijk in onder meer onderzoeksprojecten. Sinds de officiële opheffing van het PT op 1 januari 2015 moeten de circa 30.000 tuinbouwondernemers zelf initiatieven ontplooien.

Vaste plantenkweker Marcel Lucassen vindt het CATT-project het mooiste voorbeeld van hoe het tegenwoordig moet. CATT staat voor Controlled Atmosphere and Temperature Treatment en wordt gebruikt tegen aaltjes. Dat er een gezamenlijk onderzoek naar een alternatief kwam, is eigenlijk toeval. “Ik reed met een aardbeienkweker naar een vergadering en we spraken hierover. Bij aardbeien gebruiken ze een CATT- behandeling tegen de aardbeimijt. We vroegen ons af of dat ook iets voor ons zou zijn. Dat hebben we meteen getest.

Vruchtboomteler Jan Veltman is enthousiast over het eerste collectieve project in zijn sector. “We startten vorig jaar met een onderzoek naar vruchtboomkanker. In deze publiek-private samenwerking (PPS) tussen bedrijfsleven en de WUR onderzoeken we hoe we hoe deze ziekte kan worden voorkomen en bestrijden via een ketenbrede aanpak van vermeerdering tot en met teelt.Het onderzoek neemt vier jaar in beslag.

Lucassen wilde het groter aanpakken. Via advertenties vond hij zeven gelijkgestemde collega’s. Ze legden allemaal een bedrag in om het onderzoek mee te financieren. Daarnaast ontving hij subsidies. Samen richtten ze een studieclubje op. Vanuit de WUR is Pieter van Dalfsen bij het onderzoek betrokken. Het project loopt nu drie jaar en men ziet mooie resultaten.

Elke Naktuinbouw Elite-deelnemer betaalt jaarlijks een bedrag per hectare. Inmiddels doen 35 bedrijven mee met in totaal meer dan 1.000 ha. Dat wil zeggen dat 90 tot 95 procent van het areaal in dit onderzoek participeert", aldus Veltman. 

"In de tijd van het Productschap Tuinbouw konden zij lobbyen. Nu moeten Anthos (de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderhandelen met de VS. Het is in ieder geval iets wat wij als plantenkwekers nooit zelf kunnen bekostigen. Als we eenmaal weten welke maatregelen effectief zijn tegen vruchtboomkanker kunnen we die opnemen in het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite. Zo’n certificeringssysteem maakt meerwaarde zichtbaar."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws