Afstemming middelen en onderzoek op EU-niveau

16-05-2019    12:16   |    Goedemorgen

Op EU-niveau vallen steeds meer stoffen en daarmee gewasbeschermingsmiddelen weg. Het aantal knelpunten loopt echter op. Niet alleen Nederlandse telers, maar ook Europese collega’s hebben hiermee te maken. Glastuinbouw Nederland pleit voor meer Europese toelatingen.

Europese toelatingen zijn alleen mogelijk door intensief samen te werken met de industrie en de andere lidstaten. Net als voor groenten en fruit zijn er werkgroepen ingesteld voor de teelt van siergewassen. Ook zij kwamen bijeen in Brussel. Deelnemers uit diverse landen waaronder België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd Koningrijk en Zweden namen deel aan deze bijeenkomst.

Grondgebonden ziektes 
Grondgebonden ziekten zoals Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia enThielaviopsis basicola leiden in meerdere lidstaten tot problemen. In een overzicht zijn de toegelaten middelen en hun effectiviteit besproken. Aanvullend zijn de eerste resultaten gepresenteerd van onderzoeken uit België en Duitsland. Vanuit team Plantgezondheid wordt de samenwerking gezocht om te komen tot uitbreiding van de toelatingen.

Groeiregulatoren
Verder is er een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare toelatingen van groeiregulatoren. Hieruit blijkt dat de knelpunten weliswaar vergelijkbaar zijn, maar wat betreft de toelating is er nog geen EU-harmonisatie. Vanuit diverse lidstaten is contact opgenomen met de fabrikanten om in gesprek te gaan over meer EU-toelatingen.
Ook is het toekomstperspectief besproken. Groeiregulatoren spelen namelijk een belangrijke rol bij de teelt van pot- en perkplanten. Naast chemische middelen wordt ook nadrukkelijk gekeken naar biologische oplossingen. 

Bron: Glastuinbouw Nederland


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...