Blog: Doodknuffelen

21-02-2019    08:23   |    Goedemorgen

Een blog van Thijs Jasperse voor Goedemorgen. Jasperse is directeur en partner van Florpartners.

Lang was de tuinbouw in Den Haag een relatief onbekende. ‘Vroeguh’ lag de tuinbouw zelfs binnen de Haagse gemeentegrenzen maar op het Binnenhof speelden we geen rol. Met de komst van eerst, Greenport Zuid-Holland en later de andere Greenports in Nederland, is het tuinbouwcluster op de kaart gezet bij alle ministeries die ertoe doen. Van onbekend naar een van de weinige Topsectoren. Een prachtige prestatie van onze voormannen en –vrouwen.

Lees de beleidsstukken over de Nederlandse Tuinbouw. We zijn mondiale top en kunnen een beslissende bijdrage leveren in de vergroening van wereldsteden. Het oplossen van het wereldwijde voedselvraagstuk? Bring in the Dutch! Bovendien doen we dat volledig circulair binnen 20 jaar.

Vlees zit in de verkeerde hoek. Varkensboeren zullen worden gecompenseerd. Krijgen 200 miljoen voor een warme sanering. De pulsvisserij is gestrand. Krijgen voorlopig 15 miljoen ter compensatie. Het ministerie van LNV heeft zorgen zat dus. Vooral met problemen-afkoperij. Wij zijn geen zorgenkindje. Wij krijgen de ene na de andere veer.

Toch begint het te knagen. Krijgen we meer dan alleen mooie woorden? Worden we  doodgeknuffeld? Moeten we eerst een probleemgeval worden? Als we de glastuinbouw niet moderniseren  komt dat vanzelf. 4500 ha van de 9000 ha is gebouwd voor het jaar 2000 en niet geschikt voor de ‘energietransitie’. Grote glastuinbouwgebieden beschikken niet over duurzame energie. Veel tuinbouwondernemers zijn mede daardoor zeer onzeker over hun toekomst.

Groot geld moet geïnvesteerd worden in energie-infrastructuur, zoals warmterondes, in nieuwe duurzame energie-oplossingen maar ook in verbetering van wegen en in herstructurering van tuinbouwgebieden. Kortom als we die gebieden die toekomst hebben niet snel vitaal maken, worden we vanzelf een probleem geval!

Nieuwe akkoorden tussen de tuinbouw en de landelijke overheid zijn in de maak. De tijd van de goede bedoelingen en mooie stimulerende woorden is voorbij. Laten we zakendoen. Boter bij de vis.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws