Sloten kassen Limburg schoner

23-05-2017    09:18   |    KAS TuinbouwCommunicatie

Waterschap Limburg heeft in 2016 minder gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen bij metingen in sloten bij Limburgse kassen dan in 2015. “Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet”, zegt bestuurslid Har Frenken. In 2015 werden 60 maal gewasbeschermingsmiddelen in te hoge gehalten (boven de norm) tegenover 45 maal in 2016.

Waterschap Limburg bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap meet daarom onder andere de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in de sloten nabij kassen  in Limburg. De aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen is schadelijk voor planten en dieren in het water. Bovendien komt het meeste water in Limburg uiteindelijk in de Maas, zodat er ook risico’s zijn voor drinkwaterbereiding uit Maaswater.

De metingen vinden plaats in het kader van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen, dat is opgezet om de toestand en de trend van deze middelen in Nederlandse oppervlaktewateren te monitoren. Er zijn wettelijke normen opgesteld die aangeven hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er maximaal mogen worden aangetroffen.

Vermindering van 25%

Het waterschap deed het onderzoek in beide jaren op dezelfde wijze en vond in 2015 60 maal gewasbeschermingsmiddelen in te hoge gehalten (boven de norm) tegenover 45 maal in 2016. "Het aantal norm-overschrijdingen is nog steeds te hoog, maar deze vermindering met 25% in 1 jaar tijd is behoorlijk en zeer bemoedigend” stelt Har Frenken. “Het laat zien dat we samen met de glastuinbouw op de goede weg zijn. We zijn er echter nog niet: De landelijke ambities geven aan dat we in 2023 een vermindering van 90% van het aantal normoverschrijdingen moeten realiseren.”

Het waterschap werkt sinds 2015 samen met de LLTB glastuinbouwsector en LTO Glaskracht Nederland in het project Samen Zuiver. Har Frenken: "In Samen Zuiver proberen we ondernemers in glastuinbouw bewust te maken van de waterkwaliteitsproblematiek en wat daar in de bedrijfsvoering aan gedaan kan worden. Belangrijk aspect is het overleg over vergaande zuiveringen die de bedrijven moeten toepassen vanaf 1 januari 2018.  De positieve resultaten van 2016 geven ons extra stimulans om door te gaan met deze inspanningen, samen met de glastuinbouwsector." Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Ook te huur

Wist je al dat je het hele jaar door eenvoudig elektrotrekkers kunt huren bij Steenks Service? Zo kun je voor...