Directeur Plant Sciences WUR naar Animal Sciences

26-11-2021    10:29   |    Wageningen U&R

De raad van bestuur Wageningen University & Research (WUR) heeft Ernst van den Ende per 1 januari 2022 benoemd tot algemeen directeur van de Animal Sciences Group (ASG). Deze benoeming past binnen het beleid van WUR voor talent en mobiliteit binnen de organisatie. Van den Ende is momenteel algemeen directeur Plant Sciences Group (PSG).

De raad van bestuur is verheugd dat Ernst van den Ende deze functie binnen ASG op zich neemt om verder te werken aan de grote transities waaraan WUR met onderzoek en onderwijs een bijdrage levert. Wereldwijd staan we voor een enorme uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd zorg te dragen voor zorgvuldig beheer, gebruik en bescherming van natuur en milieu. Hiervoor zijn naast een transitie in de landbouw ook transities in energie en voedsel nodig voor duurzaam gebruik van de Noordzee.

“De overstap van PSG naar ASG is een unieke mogelijkheid om verder bij te dragen aan de duurzame toekomst van agro-voedselsystemen wereldwijd”, zegt Van den Ende. “Het werk van de vele onderzoekers binnen ASG is van essentieel belang voor een integrale en lange termijnvisie, die een duurzaam perspectief biedt voor landbouw en visserij, natuur, economie en maatschappij. Het is inspirerend en motiverend om te mogen en kunnen bijdragen aan deze uitdaging met partners binnen en buiten WUR. Ik heb met enorm veel plezier gewerkt binnen de plantensector en ben trots op de bijdrages die hier geleverd zijn aan de transities voor duurzame land- en tuinbouw. Deze ervaring ga ik nu inzetten binnen ASG voor onderzoek en onderwijs gericht op oplossingen voor een duurzame en rendabele veehouderij en de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen”.

Ernst van den Ende (58) studeerde Plantenziektenkunde aan Wageningen University en promoveerde in 1992 bij de leerstoelgroep Fytopathologie. Hij werkte aanvankelijk als onderzoeker bij verschillende proefstations (fruit, bollen en boomkwekerij) en vanaf de oprichting van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in diverse leidinggevende rollen. Van den Ende is sinds 2009 algemeen directeur Plant Sciences Group en maakt onderdeel uit van de Concernraad WUR.

Petra Caessens, directeur bedrijfsvoering, is contactpersoon PSG tot een nieuwe Algemeen Directeur is aangesteld.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Twitter: Zelf sambal maken?

Er zijn oneindig voor variaties voor verschillende sambals, maar één van de favorieten van Westland Peppers is...

Twitter: Digitaal lintje

Vanochtend heeft Maarel Orchids het digitale lintje doorgeknipt voor de lancering van haar nieuwe website. De...