Duurzame stappen Westlandse tuinbouw

27-10-2021    11:04   |    Glastuinbouw Nederland

In de maand oktober zijn diverse stappen gezet die uiteindelijk moeten leiden tot Warmtesysteem Westland: ingebruikname van Trias Westland, ondertekening van de eerste drie warmteleveringscontracten voor Aardwarmte Wippolderlaan en besluiten over de realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk, zo meldt Glastuinbouw Nederland.

Medio oktober werd in Naaldwijk het ingebruiknemen van Trias Westland bekrachtigd, samen met de telers en vertegenwoordigers van LNV en EZK. Met twee geothermiebronnen op 2,3 km diepte en een 4 km onderzoeksboring is Trias Westland de springplank naar Warmtesysteem Westland. Een groot deel van dit warmtenet fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland (WSW), het regionale warmtenet in het teeltgebied.

Reservering miljoenennota
De opwaardering van de hoofdleiding van het warmtenet van Trias Westland is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van LNV. In de recent uitgebrachte miljoenennota is vanaf 2022 een nieuwe reservering voor Warmtesysteem Westland opgenomen. Daarnaast is ook de koppeling met havenwarmte naar Leiden (Warmtelinq) voorzien.

Tijdens de bijeenkomst in Naaldwijk werd stilgestaan bij de vruchtbare samenwerking tussen initiatiefnemers, financiers, partners en 54 Westlandse glastuinbouwbedrijven. Met een productiecapaciteit van meer dan 40 MWth is Trias Westland het bewijs van een samenwerkingsmodel waarbij de deelnemende glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. De aangesloten glastuinbouwondernemers van Trias Westland kunnen bovendien onderling warmte verhandelen. Door warmte uit te wisselen op het handelsplatform benutten we optimaal de beschikbare warmte. Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Bollen geplant op Keukenhof

Om Keukenhof en het bloembollenvak een hart onder de riem te steken, hebben Foeke Gardenier en Sam van Egmond...

NAGF stopt na 5 jaar

Na vijf jaar komt er op 1 januari 2022 een eind aan het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). NAGF...