Blog: Samen de wereld veroveren!

28-05-2018    09:41   |    Hans Ligtenberg

Een weblog van Hans Ligtenberg. Hij is oud-docent Groene bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Delft. Deze weblog schreef hij exclusief voor Goedemorgen.

Vorig jaar heb ik al kort een voorstel geschreven over hoe men in de internationale business beter zou kunnen samenwerken. Ik wil dit voorstel nu graag verder uitwerken. De veel gehoorde kritiek is dat organisaties binnen de sector zeer autonoom opereren in het buitenland. Ieder doet z’n ding en vertrekt weer. Men gaat binnen Nederland en de rest van de wereld de concurrentie met elkaar aan. Dit leidt tot prijsbederf en wantrouwen, geen goede basis voor continuïteit.

Nu heb ik in het verleden voor een groot Ingenieursbureau in het buitenland gewerkt. Alle Nederlandse bureaus werkten in het buitenland onder de naam Nedeco. Ieder bureau was “leading partner” voor een bepaald land, met als gevolg dat men voor een bepaald land alleen de concurrentie aanging met buitenlandse bureaus. In Nederland werd veel meer de samenwerking gezocht en huurde men experts bij elkaar in. Dit lijkt een beetje op prijsafspraken, maar dat is geenszins het geval. Er zijn best wat goede voorbeelden te vinden waarbij partijen in het buitenland goed samenwerken, maar het kan mijns inziens beter.

Stel je voor, er komt een vraag voor de opzet van een groot Centre of Expertise ergens in Azië. Wat zou er dan mooier zijn als bijvoorbeeld een kassenbouwer niet alleen voor de kas gaat, maar eerst op zoek gaat naar partners die een geheel geïntegreerd pakket aan de vrager kunnen aanbieden. En met geïntegreerd bedoel ik: kas + toebehoren, watersystemen, teeltsystemen, klimaatcomputers, WPS en andere logistieke zaken, zaad-, teelt- en jongplantmateriaal, plant management, verpakken, transport, kwaliteitszorg, human resource management, kennis, training en onderwijs. Dit alles voorzien met de toezegging dat wij ook zorgdragen voor het belangrijkste onderhoud voor een x-aantal jaren. Dus niet cashen en wegwezen!

Een projectmatige aanpak welke ervoor zorgt dat alle activiteiten zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd worden. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze wijze de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en dit komt het verdienmodel van de individuele bedrijven zeker ten goede. Daarnaast wordt deze club ook een serieuze gespreks- en handelspartner van de Ministeries van  Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken (=Ontwikkelingssamenwerking).

Wat is hier voor nodig? 

• Een trekker in de vorm van een projectleider, legt verantwoording af aan de deelnemende partijen

• Ten eerste beginnen met een klein project, niet gelijk het meest ingewikkelde project oppakken. Dus ook een klein clubje ondernemers! 

• Werken in het buitenland onder eenzelfde naam, “Netherlands Horticultural Consultants”© met bijvoorbeeld de payoff van “Dutch horticultural solutions”©. Dus ook allemaal hetzelfde visitekaartje• Vertrouwen opbouwen en elkaar ook wat gunnen. Op termijn hebben we elkaar allemaal weer een keer nodig.

• Bereidheid om elkaar (mogelijk concurrenten) achter de voordeur in te schakelen tegen marktconforme tarieven

• Bereidheid tot vooroverleg en elkaar de ruimte geven en wellicht ook een beetje in elkaar keuken laten kijken

• Organiseer acquisitie onder een gezamenlijke naam, zoek elkaar op en plaats van elkaar af te troeven

Ik wil graag voor de zomervakantie een aantal partijen eens bij elkaar hebben om over deze aanpak eens serieus van gedachten te wisselen. Belangstelling? Laat het mij weten (06 22234896)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Duurzame bloemen

Wist je dat Grodan ook een gewasspecifiek assortiment substraten heeft voor de bloementeelt? Het bedrijf laat...