Glastuinbouw en Delfland trots: water weer schoner

08-03-2019    10:23   |    Goedemorgen

De chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in het beheergebied van Delfland laat ook over 2018 een positieve ontwikkeling zien: minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen in het water. Minder gewasbeschermingsmiddelen in het water betekent voor de glastuinbouw dat er meer toegestane middelen overblijven om plagen te bestrijden.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst presenteerde samen met Jacco Vooijs en Theo Ammerlaan, voorzitters van resp. Glastuinbouw Westland en Oostland, op 7 maart de resultaten van de metingen van de waterkwaliteit over 2018. Uit de metingen blijkt dat de positieve trend voor stikstof van de afgelopen jaren zich ook in 2018 heeft doorgezet. Het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen is afgenomen. De concentraties van de aangetroffen middelen lopen wel iets op ten opzichte van vorig jaar. Maar, de concentraties stikstof en gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de prestatie-indicatoren voor 2018.

Spannend
Ter Woorst: 'Het was best spannend. 2018 was door de droogte een uitzonderlijk jaar. Maar, gelukkig is het beeld positief. Het mooie resultaat is te danken aan de intensieve samenwerking van alle partners, van Glastuinbouw Nederland, de gewasbeschermingsproducenten via Nefyto maar vooral ook de glastuinbouwondernemers. Onder andere in de gebiedsgerichte aanpak, waarin wij alle glastuinbouwpolders intensief monitoren en samen met de ondernemers de problemen aanpakken. Maar, we moeten wel alert blijven: want helaas zien wij ook dat als wij zo’n polder verlaten, de aandacht verslapt en sommige ondernemers toch weer de fout in gaan.'

Aanpak
Ook Jacco Vooijs en Theo Ammerlaan zijn blij met de resultaten. Vooijs: 'De huidige aanpak werkt. De ondernemers worden steeds waterbewuster. De droogte van 2018 heeft daar ook aan bijgedragen: als zoet water geen vanzelfsprekendheid meer is, is het noodzakelijk dat je zuinig bent op wat er is. Ik ben blij dat zowel het waterschap als de ondernemers zelf inzetten op innovatieve manieren om zoet water zoveel mogelijk te hergebruiken. Vervuiling met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen past daar gewoon niet bij. Ik hoop dat ook een volgend college van Delfland inziet dat de huidige intensieve aanpak loont en dat de samenwerking op alle gebieden wordt voortgezet.'

Foto: TwitterReacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws