Goede ontvochtiging nodig voor telen zonder gas

27-01-2022    10:20   |    Wageningen U&R BU Glastuinbouw

De prijzen voor gas zijn afgelopen jaar fors gestegen. Dat is een extra stimulans voor telers met kassen om minder of geen gas te gebruiken bij de teelt van hun gewassen. Aandachtspunt daarbij is het vocht in de lucht: planten verdampen immers gedurende de gehele dag. Dat vocht moet worden afgevoerd om ziektes te voorkomen. Energiezuinige ontvochtiging is daarom in het programma Kas als Energiebron, waaraan de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research bijdraagt, een belangrijk onderdeel.

Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Het programma is een katalysator voor technologische innovaties, waarbij de focus ligt op demonstreren van kasconcepten, technieken en ontwikkelingen gericht op het terugdringen van het fossiele-energiegebruik. Zo is het onderzoek Kas2030 onderdeel van Kas als Energiebron: hier wordt onderzoek gedaan naar fossiel- en emissievrij telen.

Luchtvochtigheid
Energiezuiniger telen in een goed geïsoleerde kas heeft gevolgen voor het vocht in de kas. In een slecht geïsoleerde kas condenseert er veel vocht tegen de ramen en is er meer lekventilatie. Daardoor blijft de luchtvochtigheid laag, maar gaat ook veel warmte verloren. In energiezuinige kassen worden mechanische ontvochtigers ingezet: het vocht condenseert en de daarbij vrijgekomen warmte wordt weer teruggevoerd naar de kaslucht. Op deze manier blijft de energie behouden.

Dit systeem kan ook worden ingezet in minder koude periodes. De warmte wordt dan opgeslagen om op een later moment weer gebruikt te worden. Hierdoor neemt het energieverbruik van de kas nog verder af.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

EnergiekEvent drukbezocht

Het was volle bak op het eerste fysieke EnergiekEvent sinds drie jaar, waarvoor Delphy IC en Wageningen UR hun...