Groene vangplaat in strijd tegen Echinotrips

28-01-2022    09:05   |    Glastuinbouw Nederland

Echinotrips (Echinothrips americanus) is een steeds groter wordend probleem in de Nederlandse tuinbouw, zowel in veel sierteelt- als groentegewassen. Met het slinkende middelenpakket zijn er momenteel geen middelen meer beschikbaar die integreerbaar zijn met biologie. Een groene vangplaat blijkt een nieuwe effectieve tool in de strijd tegen deze lastige plaag.

Bij een veredelingsbedrijf van paprika ontdekte een teeltmedewerker meer trips op een donkergroene emmer, dan op de gele vangplaat die daar vlakbij hing. Hij nam contact met met Koppert Biological Systems, waar het balletje ging rollen. Na deze ontdekking heeft koppert alles in het werk gesteld om in haar fabriek groene vangplaten te kunnen gaan produceren, zodat op grotere schaal proeven uitgezet konden worden. Inmiddels zijn in diverse gewassen proeven uitgezet met positieve resultaten, onder andere in de gewassen paprika, bramen en roos. Conclusie van Koppert is dat in ieder gewas waarin de proeven zijn gedaan hetzelfde beeld zichtbaar is; de Echinotrips zitten massaal op de groene Horiver vangplaten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

EnergiekEvent drukbezocht

Het was volle bak op het eerste fysieke EnergiekEvent sinds drie jaar, waarvoor Delphy IC en Wageningen UR hun...