'Investeringen waterkwaliteit altijd waarderen'

27-02-2020    10:59   |    Glastuinbouw Waterproof

Hij is nieuwsgierig naar de voortgang en realisatie van de initiatieven voor collectieve zuivering en ziet dat de glastuinbouw op gebied van lozingen op het oppervlaktewater absoluut de goede kant op gaat. Roy Kalpoe, handhaver glastuinbouw bij Hoogheemraadschap Delfland, is positief over de professionele manier waarop de sector omgaat met het dossier van waterzuivering.

In september 2018 constateerde Kalpoe, samen met Leo Buijing van de Omgevingsdienst Haaglanden, dat het aantal aanvragen voor ‘nullozersverklaringen’ van het waterschap en omgevingsdiensten in hun regio een beetje tegenviel. “Die constatering geldt nog steeds”, zo meldt hij een kleine anderhalf jaar later. Kalpoe constateert dat veel ondernemers zich niet hebben laten leiden door de overheidsmaatregelen, maar dat ze handelen vanuit een groter waterbewustzijn. “En dat is een positieve ontwikkeling. Feit is en blijft dat als je niet loost, je ook niet hoeft te zuiveren. Als bedrijven kunnen telen zonder de meest schadelijke stoffen, dan is nullozing een serieuze optie voor veel bedrijven; dat blijkt. Een verklaring is daarbij geen verplichting, maar geeft wel helderheid.”

Goede kant op
Ondertussen werkt Delfland onvermoeibaar door aan de gebiedsgerichte metingen in de glastuinbouwpolders in de regio, want het behalen van de doelstellingen voor de waterkwaliteit is nog steeds een flinke uitdaging. “Wat gaat de polder in en wat gaat er uit, dat is het uitgangspunt. Actuele cijfers volgen in maart, maar het lijkt erop dat het verschil tussen in en uit weerkleiner wordt. Daadwerkelijke, bewuste, lozingen op het oppervlaktewater komen wij als handhavers nauwelijks meer tegen. We gaan met elkaar – telers en bevoegd gezag –de goede kant op, zowel qua gewasbeschermingsmiddelen als nutriënten”, analyseert Roy Kalpoe.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

LTO blij met NOW-regeling

LTO Nederland is blij dat het Kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid...