Naar de stembus op 20 maart: waarom?

08-03-2019    10:42   |    Goedemorgen

Deze maand zijn er weer verkiezingen: de waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen. Maar waar mag je 20 maart eigenlijk voor stemmen? En waarom is dat belangrijk? Komende dagen proberen we je een beetje wegwijs te maken en lichten we de tuinbouwthema's in de verschillende regio's van Nederland toe. Vandaag leggen we uit wat een waterschap doet.

Nederland telt 21 waterschappen. Zij zorgen voor het beheer en onderhoud van dijken en sluizen, die in Nederland het water tegenhouden. Ook regelen ze de stand van het oppervlaktewater op regionaal niveau. Het water mag niet te hoog, maar ook niet te laag staan. In perioden van droogte of juist extreme regenval houdt het waterschap vinger aan de pols. Een andere taak is de zorg voor de kwaliteit van het water ofwel de bescherming van water tegen verontreiniging. 

Bestuur
Het waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter (ook wel dijkgraaf genoemd). Het algemeen bestuur bestaat uit een deel ingezetenen, die we tijdens de komende verkiezingen mogen kiezen. Zij zijn lid van politieke partijen, die - net als bij een andere verkiezing - in een partijprogramma hun standpunt bekend maken. 
Daarnaast zijn er ook groepen die specifieke belangen hebben bij de taken van het waterschap, zoals agrariërs, natuurbeheerders en bedrijven. Deze drie groepen zijn daarom ook vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. De leden van het dagelijks bestuur blijven gewoon lid van het algemeen bestuur. 

Welk waterschap?
Ben je benieuwd welk waterschap in jouw woonplaats actief is? Bekijk dat op deze website. Daar vind je ook meer informatie over het functioneren van waterschappen. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws