'Nadruk op waterkwaliteit, gietwater en stikstof'

26-01-2022    09:39   |    Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland blikt terug op verschillende thema's in 2021. In het Jaaroverzicht Water en Omgeving staan de waterkwaliteit en stikstofproblematiek centraal.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden, kwaliteit van het water in de kas en de beschikbaarheid van goed gietwater in de toekomst, vormden de rode draad binnen de werkzaamheden van de waterspecialisten in 2021. Op gebied van ruimte en overweging waren stikstof en de nieuwe omgevingswet de belangrijkste dossiers.

Waterkwaliteit in en rond de kas en de zorg om goed gietwater nu en in de toekomst domineren zowel de inzet van de waterspecialisten als de lopende onderzoeksprojecten. Op gebied van ruimtelijke ordening speelden de nieuwe omgevingswet en de complexe stikstofdiscussie in 2021 een hoofdrol. Invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot medio 2022. Hopelijk heeft het nieuwe Kabinet op dat moment ook een oplossing gevonden voor de stikstofproblematiek.

Bekijk de resultaten Water en Omgeving van 2021


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

EnergiekEvent drukbezocht

Het was volle bak op het eerste fysieke EnergiekEvent sinds drie jaar, waarvoor Delphy IC en Wageningen UR hun...