Onderwerpen KAS2030 op HortiContact bekend

23-01-2020    11:26   |    Goedemorgen

Recent maakten Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, KAS2030, Beursorganisatie Easyfairs en Goedemorgen-Hortimedia bekend dat zij gezamenlijk een paviljoen neerzetten op HortiContact om bezoekers te informeren over nieuwe technieken op het gebied van verwarming, belichting, water, nutriënten en geïntegreerd telen. Hiertoe worden interactieve debatten georganiseerd. De onderwerpen zijn nu bekend geworden.

Onder leiding van moderator Maurice Wubben worden informerende en interactieve debatten gevoerd en vinden podcast-opnames plaats onder leiding van de Goedemorgen-redactie, die gelijktijdig live worden uitgezonden op de tuinbouwzender Paprika Tasty Radio. De onderwerpen van het podiumprogramma zijn nu vastgesteld en de sprekers zijn eveneens bekend:

Tomatenpluk robot
Toename van virussen in de kassen én toenemend tekort aan ‘handjes’ doet de vraag naar robotisering in de kas toenemen. Succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er echter nog nauwelijks. Wat is de stand van zaken en wat is er nodig om tot een versnelling te komen?

Duurzame verpakkingen
Een toenemend aantal supermarkten, consumenten en maatschappelijk organisaties is kritisch over het gebruik van plastic. Ook de AGF- en bloemen- en plantenafdeling ligt onder vuur. Hoe moet anders; maar ook geldt dat plastic wél een heel geschikt materiaal is en betaalbaar is. In welke richting gaat zich dit ontwikkelen? En met welke argumenten?

Crispr-CAS veredelingstechniek
In Europa is genetische modificatie van rassen verboden bij wet. Nu zijn er verschillende vormen en technieken voor het verbeteren van rassen. Crispr-Cas is er zo een. Een nieuwe techniek die sinds 2014 geldt als een mogelijkheid om snel een gewenste raseigenschap aan te passen. Ook deze nieuwe techniek werd echter in de EU ongewenst verklaard en dus verboden. Waarbij in andere delen van de wereld deze ontwikkelingen verder gaan houdt Europa pas op de plaatst en lopen veredelingsbedrijven een grote achterstand op. Wat zijn de voors en tegens van Crispr-Cas en welke route volgt de sector om deze techniek toch aanvaard te krijgen in de EU?

Inhoudsstoffen van groenten/bloemen/planten
De tuinbouw levert nu nog de eindproducten voor consumenten; maar een andere klant komt langzaam in zicht; de farmaceutische industrie ; tot op heden zagen wij deze sector als verweggistan of zelfs als concurrent; wat als spelers in de Nederlandse tuinbouw zich specialiseren op de teelt van groente of bloemen met inhoudsstoffen die als natuurlijke grondstof dienen voor medicatie of voor de geurstoffen? Het is wat stil op dit onderwerp; wat gebeurt er en wat is nodig om een versnelling te realiseren? Hoe staat het bovendien met de luchtzuiverende werking van planten? Worden er al veel kantoortuinen gevuld met planten voor een beter kantoorklimaat? Heeft dit invloed op ziekteverzuim?

Hygiëne in de kas; virus bij tomaat
Virussen in de kas vormen een toenemende uitdaging. De schade kan immers fors oplopen wanneer een virus toeslaat. Wat is het beleid en wat zijn de belangrijkste aanbevelingen om het binnendringen van virussen te vermijden?

Energievoorziening in de toekomst, overvloed of tekort?
Energie in de kas is de grootste kostenpost voor de teler. En duurzaamheid de grootste uitdaging. Er zijn veel initiatieven in de goede richting. Aardwarmte is er één, maar er zijn veel meer oplossingsrichtingen. Hoe ziet het ketelhuis van de toekomst eruit?

Hoe kan plantweerbaarheid biologische gewasbescherming aanvullen of andersom?
Biologische gewasbescherming bestaat al meer dan 50 jaar, bovengronds. De behoefte om de plant sterker te maken, vooral via beter bodemleven en voeding via de wortels is van de laatste jaren. Hoe vullen de twee benaderingen elkaar aan (holistisch), wat werkt aantoonbaar, hoe versnellen we de toelating en is er een actieplan voor de komende jaren?

Nieuwe klanttypes; geen tuinder maar investeerder
Nederlandse kastechnieken gaan de hele wereld over; van China tot Kazachstan en van Australië tot Canada met wietteelt. De techniek gaat verder; wat ook snel verandert is de opdrachtgever/klant. Steeds vaker is dat een investeerder(-smaatschappij) die geen verstand van zaken heeft. Hoe pak je dat aan? Wat lever je dan naast de kas en installaties? Wie levert de teler en tot hoever gaat je garantie als turn-key leverancier? Een Mercedes onder de kassen zal zonder goede teler toch niet lekker rijden!

Huisvesting arbeidsmigranten; beleidsafwegingen
Arbeidsmigranten in typische tuinbouwgebieden vragen toenemende aandacht. Met name op het gebied van huisvesting. Hoe willen ‘we’ hiermee omgaan. Gemeente Westland maar ook andere gemeenten worstelen al langer met dit onderwerp. En mening veranderen nogal eens. Laten wij dit onderwerp eens van verschillende en verrassende kanten bekijken en bespreken!

CO2 in de kas; waar komt dat nu vandaan?
Co2 is hard nodig voor de groei van gewassen. Er zijn diverse manieren om te worden voorzien van Co2; ook zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek.

Vertical farming; is het nu wél rond te rekenen?
Eerst stellen we vast wat we verstaan onder vertical farming, indoor farming en urban farming. Vervolgens lopen we een aantal project na die nu draaien en horen we wat succesvol is en wat nog beter kan. Maar dat vertical farming een klein plekje aan het veroveren in sla- en kruidenkaart en dat er de komende jaren nog veel zal worden geleerd en aangepast, staat vast. De stand van zaken en ontwikkelingsrichting worden verder verduidelijkt.

Microbiologische en fysische waterkwaliteit; en de hoeveelheid water..
Water wordt schaars. Schoon water nog meer. Maar willen we wel schoon water in de kas? Of mogen er gerust de juiste bacteriën in zitten. En waar komt dat water vandaan? Hergebruikt uit de sloot, opvang of hergebruik van nabijgelegen bedrijven. Wat heeft de substraatkeuze voor invloed daarop. En tot slot; hoe voorkomen we overlast van water, nu het lijkt dat droogte toeneemt maar de korte hevige stortbuien eveneens.

Autonoom telen; software rules the world en ook het kasklimaat?
Er is een challenge aan gewaagd en software gaat sowieso een grotere rol spelen in ons leven én in de kas. Dus waarom niet toewerken naar een geheel zelfsturende kas die haar eigen optimale klimaat regelt op basis van voorspellende datamodellen en sensoren in de kas? Daar gaan we over spreken met visionairs die erin geloven én met telers die het in de praktijk niet zien gebeuren.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Duurzame bloemen

Wist je dat Grodan ook een gewasspecifiek assortiment substraten heeft voor de bloementeelt? Het bedrijf laat...