'Rolverdeling bij verduurzaming warmte'

14-10-2019    10:17   |    Goedemorgen

AgroEnergy pleit ervoor om de verduurzaming van de warmtebehoefte en de aanleg van de benodigde warmtenetten niet allemaal in één hand te leggen. Dat zegt Edwin Valkenburg, ontwikkelaar warmteprojecten bij AgroEnergy in de nieuwste uitgave van KAS Magazine.

De Nederlandse glastuinbouw heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2040 CO2 -neutraal te zijn. Warmte speelt volgens Edwin Valkenburg een sleutelrol in deze verduurzamingsopgave. “Warmte is immers de meest dominante energievraag binnen de glastuinbouw”, zegt Valkenburg. “Een groot deel van de verduurzaming van de energiebehoefte zal daarom over deze as moeten plaatsvinden. Ofwel: we moeten als sector zoveel mogelijk CO2-neutrale warmte gaan inzetten.”

Als de geschetste randvoorwaarden zijn ingevuld, rijst de vraag hoe de verduurzaming van de warmtebehoefte en de aanleg van de benodigde warmtenetten het beste kan worden ingevuld. “De aanleg van een gebiedsdekkend warmtenet is cruciaal om de verduurzaming efficiënt en grootschalig te realiseren. Je wilt namelijk niet op voorhand glastuinbouwbedrijven uitsluiten. Wel of niet aangesloten zijn op een warmtenet kan op termijn medebepalend zijn voor een ‘licence to produce’.”

AgroEnergy pleit er wat dit betreft voor om niet alles in één hand te leggen, maar de keten goed te organiseren en te zorgen voor een duidelijke rolverdeling. “Het is zaak om de belangen goed te scheiden”, stelt Valkenburg. “Een warmtenet moet niet aangelegd worden om een bron optimaal te laten functioneren, maar om zoveel mogelijk afnemers van zoveel mogelijk duurzame warmte te voorzien. Daarom is het belangrijk om diverse rollen te onderscheiden en deze ook goed te beschrijven en vast te leggen. Iedere partij moet zijn eigen waarde toevoegen. Als iedereen zijn specialisme inbrengt, behaal je het maximale resultaat voor de hele keten en heeft een project de grootste kans van slagen. Deze filosofie hanteren we ook in Oostland, waar vergaande plannen zijn om het bestaande warmtenet in de B-driehoek (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek) verder uit te breiden en een gebiedsdekkende infrastructuur te realiseren.”

Naast de producenten die warmte leveren, is volgens Valkenburg onder meer een netbeheerder nodig, die die de warmtenetten aanlegt en beheert. “En ook een operator c.q. systeembeheerder is onmisbaar. Deze is verantwoordelijk voor het technisch functioneren van het net en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen.”

Lees het volledige interview in KAS Magazine 3 van 2019


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Wereld Toilet Dag

Elk jaar is het op 19 november officieel Wereld Toilet Dag. Op deze dag, gesteund door de VN, wordt extra...

Twitter: Windhoos

Afgelopen week heeft Totaal-Service voor de Tuinbouw (TST) de schade opgeknapt van een bedrijf in Naaldwijk....