LED-proef paprika kent nieuwe uitdagingen

04-01-2021    10:07   |    Kas als Energiebron

In de paprikaproef van 2019-2020 waren er energetisch en teelttechnisch zaken die moeten worden verbeterd om het teeltconcept met LED-belichting binnen een jaarrond fossielvrije paprikateelt te laten slagen. Vorig jaar werd nog gekozen voor een hybride van Son-T en LED-belichting, dit jaar wordt belicht met een volledig LED-systeem (200 umol/m2/s) met daarbovenop 15% verrood toegevoegd. Dit moet leiden tot een productie van 0.8 kg/m2/week in de winterweken.

Daarnaast is de verwachting dat het spectrum en het teeltplan bijdragen aan het creëren van een goede gewaskwaliteit, waarmee de omschakeling naar een zomerproductie kan worden gemaakt.

De etmaaltemperaturen van de kas lagen relatief hoog in de winterweken van 2019-2020. Er werd in de winter een etmaaltemperatuur gerealiseerd die ± 2.5˚C hoger lag dan bij eenzelfde lichtsom in de zomerperiode. Voor een deel is dit te verklaren doordat werd geprobeerd om met het etmaal een gewenste strekking te forceren van de internodiën. Dit lukte niet bij het hoofdras Mavera. De resterende verhoging in etmaal lijkt dan nodig te zijn doordat er in een gesloten kas een constant CO2 niveau (800 ppm) aanwezig blijft met een optimale lichtbenutting.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Morgen: Grodan op Paprika

ACTUEEL HORTI THEMA - In het kader van het actuele horti thema Vertical farming is morgen Grodan te gast in de...