'Goede papieren om klimaatneutraal te worden'

27-03-2015    12:22

“De glastuinbouw is een uitstekend voorbeeld van een innovatieve sector, met goede papieren om de ecologische voetafdruk fundamenteel te verkleinen. Daarbij is blijven investeren en innoveren essentieel.” Daarmee besloot prof. André Faaij zijn inspirerende lezing op het Energiek2020Event.

Dat meldt LTO Glaskracht Nederland. In een ware spraakwaterval had hij duidelijk gemaakt dat er een enorme opgave ligt om de klimaatverandering binnen de perken te houden, maar dat het technisch én economisch kan. Nieuwe technieken hebben gemiddeld genomen een leercurve waarbij het product 20% goedkoper wordt bij elke verdubbeling van de markt/afzet. Door halvering van het energiegebruik te combineren met duurzame energie en CO2-opslag houden we de energievoorziening betaalbaar. “Dat vraagt wel nu een forse investering”, aldus Faaij, “maar doorgaan op de fossiele weg is op termijn onbetaalbaar.”

De glastuinbouw heeft die boodschap al goed begrepen. André Faaij sloot met zijn verhaal naadloos aan op het openingswoord van Nico van Ruiten, die in vogelvlucht de successen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie aanstipte. “We hebben als sector in goede samenwerking met overheid en kennisinstellingen veel bereikt. Het perspectief qua energieprijzen en de toenemende vraag naar duurzaam geproduceerde groenten, bloemen en planten onderstreept het nut van onze innovatieaanpak voor en door ondernemers via Kas als Energiebron. Het is van groot belang om daarmee door te gaan”.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws