Tuinbouwherstructurering in race voor prijs

20-10-2020    10:16   |    Goedemorgen

Samen met 19 andere projecten in Nederland is de tuinbouwherstructurering in de Bommelerwaard genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit.

De Provincie Gelderland reikt deze prijs tweejaarlijks uit aan projecten die een bijdrage leveren aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Stemmen kan tot 14 december a.s. via www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen

Met de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit bevordert de provincie de dialoog over hoe we onze eigen leefomgeving inrichten en of we daar goed in slagen. Koesteren, behouden, versterken of vernieuwen we onze ruimtelijke kwaliteit? Over kwaliteit kunnen we lang discussiëren, maar kwaliteit moet je vooral laten zien. Waar in Gelderland zijn mooie projecten gerealiseerd?

Brede blik op ruimte
Dit jaar heeft de Gelderse prijs het thema ’Brede blik op ruimte’. Centraal staan de ambities (veranderopgaven) die nu spelen:
•    Energietransitie
•    Klimaatadaptatie
•    Circulaire economie
•    Biodiversiteit
•    Bereikbaarheid
•    Economisch vestigingsklimaat
•    Goed en gezond woon- en leefklimaat.

Al deze opgaven doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Bij deze prijs gaat het om projecten die bijdragen aan meerdere van deze ambities.

People, planet en profit centraal
Binnen de tuinbouwherstructurering komen meerdere ambities uit de omgevingsvisie samen: de concentratie van de toekomstbestendige tuinbouw zorgt voor een beter economisch klimaat voor ondernemers, de verkeersveiligheid voor inwoners en bereikbaarheid van de tuinbouwbedrijven is verbeterd en het is aangenamer wonen in de Bommelerwaard (meer groen en open ruimte).

Duurzaamheid
Integraal is het thema duurzaamheid opgepakt met verschillende partijen (waaronder ondernemers) binnen de herstructurering en is de eerste collectieve tuinbouwafvalwaterzuivering van Nederland gerealiseerd, waardoor er geen lozing op oppervlaktewater plaatsvindt! Ook duurzame energie staat hoog op de agenda. Er is een Duurzaamheidsplatform als verbindende ontmoetingsplaats voor alle relevante stakeholders met als doel elkaar te informeren en waar mogelijk te (helpen) initiëren en faciliteren.

Ontwikkelperspectief, leefbaarheid en landschap
De herstructureringsopgave voor de tuinbouw maakt samen met het tuinbouwbedrijfsleven en de burgers in de Bommelerwaard verschillende projecten mogelijk. De focus ligt daarbij op:
•     ontwikkelperspectief voor de tuinbouw (door middel van duurzame concentratie - triple P)
•    leefbaarheid (wonen, werken, verkeersveiligheid in en rond de intensiveringsgebieden voor  
inwoners)
•     het landschap in de Bommelerwaard (herstel karakteristieken, meer groen in plaats van glas, biodiversiteit, water, duurzaamheid het vrijwillig amoveren van glas naar de intensiveringsgebieden en die landschappelijk inpassen en zo bijdragen aan de recreatieve waarde van de Bommelerwaard).

Het project met de meeste stemmen maakt kans op de publieksprijs. Met deze prijs van €10.000 maken we het landschap in de Bommelerwaard nog een stukje mooier. Helpt u mee door te stemmen? Dit kan tot 14 december 2020 via www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen (een account aanmaken is nodig)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Morgen: Grodan op Paprika

ACTUEEL HORTI THEMA - In het kader van het actuele horti thema Vertical farming is morgen Grodan te gast in de...