Syngenta stapt uit Plantum

15-11-2019    10:09   |    AgriHolland

Syngenta wil een nieuwe pensioenregeling, maar sluit de vakbonden bij het overleg daarover buiten. In het kader van de discussie met de vakbonden over de pensioenregeling zegt Syngenta haar lidmaatschap van Plantum per 1 januari 2020 op.

Daarmee komen er vraagtekens te staan bij de rest van de arbeidsvoorwaarden, omdat Syngenta niet meer via het lidmaatschap van Plantum gebonden is aan de cao Tuinzaden.

Syngenta zit bij een ander pensioenfonds dan BPL, het fonds dat de cao die via Plantum is afgesloten, voorschrijft. De veredelaar is al langere tijd bij een ander fonds dan BPL, maar het huidige pensioencontract van 5 jaar loopt dit jaar af. Syngenta heeft er voor gekozen om weer met een ander pensioenfonds in zee te gaan dan BPL omdat deze beter uitpakt voor de werknemers.

Dat Syngenta bij een ander pensioenfonds aansluit dan BPL is aangekaart door de vakbonden, die de zaak hebben voorgelegd aan de geschillencommissie van Plantum. Omdat de uitspraak in dit geschil op zich liet wachten, heeft Syngenta besloten om met ingang van 2020 zolang uit Plantum te stappen om vrij te zijn in de keuze van het pensioenfonds.

De werknemers van Syngenta zijn nu bang dat zij opdraaien voor een lager pensioen en dat Syngenta door uit Plantum te stappen de collectieve afspraken in de Tuinzaden CAO omzeild en de georganiseerde werknemers en vakbonden buitenspel gaat zetten. Ze zijn daarom een petitie gestart waarin zij de directie oproepen om het besluit om uit Plantum te stappen terug te draaien, opnieuw met de vakbonden FNV, CNV en De Unie in gesprek te gaan over de pensioenregeling voor het personeel en de andere collectieve voorwaarden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws