Waar moet je dit jaar op letten als werkgever? 6 punten op een rij...

Waar moet je dit jaar op letten als werkgever? 6 punten op een rij...

Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe wet- en regelgeving, met name op het gebied van loonadministratie. Met welke zaken moeten ondernemers die werken met personeel rekening houden in 2022? Om werkgevers te ondersteunen bij goed werkgeverschap geeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een overzicht van de zes belangrijkste punten die werkgevers moeten weten.

1. Rookvrije werkplek
Door een wijziging in de Tabakswet moet sinds 1 januari 2022 de hele werkplek rookvrij zijn. "Hiermee zorg je als werkgever voor een gezonde werkomgeving voor al je werknemers - zowel binnen als buiten", licht Marco Bellekom, adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw toe. "Dit houdt concreet in dat rookruimten die zich binnen bevinden gesloten moeten worden. Ook is het voortaan verboden te roken op het land en in cabines van bedrijfsvoertuigen." Onder voorwaarden mag er wel een beschutte rookplek op het buitenterrein worden ingericht, mits deze rookplek los staat van het bedrijfspand.

2. Verlenging collectieve cafetariaregeling
Voor werkgevers die met internationale seizoenarbeiders werken is de collectieve cafetariaregeling fiscaal interessant: dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Deze regeling - die LTO Nederland samen met vaktechnische organisaties heeft afgesloten met de Belastingdienst - is per 1 januari 2022 verlengd.

3. Wijziging AOW-leeftijd
In 2022 is de AOW-leeftijd ten opzichte van 2021 gestegen met drie maanden naar 66 jaar en 7 maanden. Bereikt je werknemer in 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege af. "Juist met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan het toch heel interessant zijn om deze groep werknemers nog een poosje in dienst te blijven houden. Tenslotte zijn deze werknemers doorgaans ervaren. Je moet als werkgever voor deze AOW'ers dan wel rekening houden met aparte regels, bijvoorbeeld op het gebied van ziekte en premieafdrachten", vertelt Bellekom.

4. Doorbetaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
Momenteel is ouderschapsverlof een vorm van onbetaald verlof. Dit gaat veranderen per 2 augustus 2022. Vanaf dat moment hebben werknemers recht op 9 weken (deels) doorbetaald ouderschapsverlof. Dit moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. "Als werkgever vraag je het verlof aan via het werkgeversportaal van het UWV. Wanneer een werknemer kiest voor ouderschapsverlof, moet je wellicht tijdelijk vervanging zoeken voor je werknemer. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn", zegt Bellekom. De uitkering is in ieder geval voor 50% van het loon, maar er is een motie door de Eerste Kamer ingediend om dit te verhogen naar 70%. Binnenkort zal de nieuwe regering hier een besluit over nemen.

5. Regeling WW premie terug
Heb je een deeltijder in dienst die meer dan 30% overwerkt? Dan moet voor hem de hoge WW premie betaald worden. Dit was al zo, maar vanwege de coronacrisis was deze regeling tijdelijk opgeschort. Sinds 1 januari 2022 is dit weer van kracht.

6. Corona
Bellekom: "Helaas ziet het ernaar uit dat ook in 2022 corona een onderwerp van gesprek blijft. Corona heeft veel impact op de werkvloer; zowel door uitval van werknemers als door maatregelen die genomen moeten worden voor een veilige werkomgeving. De komende weken zal het vaccineren van internationale werknemers de aandacht hebben; er wordt gewerkt aan informatie die werkgevers kan helpen om hierover in gesprek te gaan met hun personeel."

Kijk voor meer informatie op de themapagina van de Werkgeverslijn.

Bron: Goedemorgen

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v